Home / Sąvokos / K / Katalikai

Katalikai

Katalikai. Labiausiai paplitusios krikščionybės krypties – katalikybės išpažinėjai. Katalikybė remiasi Biblija ir katalikų bažnyčios tradicija. Bažnyčiai vadovauja popiežius. Katalikai tikti triasmeniu Dievu, Kristaus prisikėlimu ir dieviškumu, Bažnyčios vaidmeniu išganyme.