Home / Sąvokos / K / Kazimiero teisynas

Kazimiero teisynas

Kazimiero teisynas. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero patvirtintas teismo sprendimų rinkinys, galiojęs 1468–1529 metais Aukštaitijoje ir Juodojoje Rusijoje. Pirmas Lietuvoje teisės kodifikavimo bandymas. Teisyną sudaro 25 straipsniai.