Home / Sąvokos / K / Keltai

Keltai

Keltai. Indoeuropiečių gentys, I tūkstm. pr. Kr. pirmoje pusėje gyvenusios Reino, Senos, Luaros upių baseine ir Dunojaus aukštupyje. Antroje šio tūkstantmečio pusėje keltai paplito beveik visoje Vakarų ir Vidurio Europoje. Romėnai pagrindinę jų gyvenamos teritorijos dalį vadino Galija; kurią pavergė II a. pr. Kr.–I a. po Kr. Keltų kilmės tautos nūdienėje Europoje yra bretonai, valai, airiai, škotai.