Home / Sąvokos / K / Kiškos

Kiškos

Kiškos. XVI–XVII a. LDK didikų giminė. XVI a. pradžioje iškilo į ponus. Daugiausia valdų turėjo Palenkėje ir Vakarų Baltarusijoje. Nors XVI a. rėmė reformaciją, vėliau grįžo į katalikybę. 1542–1614 m. valdė Kėdainius – vieną iš reformatų centrų. Paskutinis žymus iš LDK gyvenusių Kiškų – Jonušas Kiška (mirė 1654). 1646–1653 m. buvo LDK didžiuoju etmonu.