Home / Sąvokos / K / Kolonija

Kolonija

Kolonija. 1. Nesavarankiška šalis, neturinti valstybingumo, valdoma valstybės – metropolijos. 2. Persikėlusių iš vienos šalies į kitą išeivių apgyventa vieta svetimoje šalyje.