Home / Sąvokos / K / Komjaunuoliai

Komjaunuoliai

Komjaunuoliai. Komjaunimo, arba Sąjunginės Lenino komunistinio jaunimo sąjungos, nariai. ši SSRS jaunimo organizacija veikė 1918–1991 metais.