Home / Sąvokos / K / Kongregacija

Kongregacija

Kongregacija. 1. Katalikų vienuolių ar pasauliečių bendruomenių susivienijimas, kurio nariai vadovaujasi bendrais religiniais įžadais. 2. Popiežiaus kurijos įstaiga. 3. Vienuolynų, turinčių vienodus įstatus, sąjunga.