Home / Sąvokos / K / Konkordatas

Konkordatas

Konkordatas. Valstybės sutartis su popiežiumi, kuria nustatoma katalikų bažnyčios padėtis toje valstybėje. Lietuva konkordatą pasirašė 1927 metais. Juo įtvirtintas privalomas tikybos mokymas visose mokyklose, bažnyčiai patvirtinta teisė valdyti turtą, suteiktos mokesčių lengvatos, įsipareigota iš valstybės iždo mokėti dvasininkams algas ir pensijas. Konkordatas galiojo iki 1940 06 26.