Home / Sąvokos / K / Konservatoriai

Konservatoriai

Konservatoriai. Konservatizmo šalininkai, konservatorių partijų nariai. Terminas „konservatorius“ pradėtas vartoti 1830 m. Anglijoje. Konservatorių partijos įvairuoja – vienos griežtai seka tradicijomis, kitos yra švelniai reforminės, trečios – liberaliai konservatyvios. Skiriamas trejopas konservatizmas: 1. Laipsniškas naujovių suliejimas su esamomis tradicijomis; 2. Vyrauja kariškių, aristokratų, stambių žemės savininkų ar pramoninkų pažiūros, pabrėžiamas tautiškumas, bažnyčios vaidmuo; 3. Bendras nusistatymas prieš socialistines naujoves, nors pačios partijos labiau liberalios.