Home / Sąvokos / K / Konsistorija

Konsistorija

Konsistorija. 1. Kardinolų susirinkimas, kuriam pirmininkavo popiežius. Skirtas aptarti visai katalikų bažnyčiai svarbiems klausimams. 2. Evangelikų liuteronų bažnyčios valdymo organas. 3. Iki 1917 m. revoliucijos Rusijoje – stačiatikių vyskupijos įstaiga, atliekanti bažnytinės administracijos ir bažnytinio teismo funkcijas.