Home / Sąvokos / K / Kooperatyvas

Kooperatyvas

Kooperatyvas. įmonė, kurioje darbininkai, gamintojai, tarnautojai veikia susivieniję bendrais ekonominės veiklos tikslais.