Home / Sąvokos / K / Kulmas

Kulmas

Kulmas, Kulmo žemė (Chelmno žemė). Istorinė baltų sritis prūsų ir lenkų žemių pasienyje (Vyslos ir jos dešiniųjų intakų Osos ir Drevencos tarpupyje). Svarbiausi centrai – Kulmas (Chelmnas) ir Torūnė. Nuo 1138 m. valdė Mazovijos kunigaikščiai. 1222 m. mozūrų kunigaikštis Konradas atidavė dalį Kulmo Kryžiuočių ordinui. Kulmo žemėje pradėjo kurtis Kryžiuočių ordino valstybė – iš čia prasidėjo prūsų ir kitų baltų žemių nukariavimai. 1446 m. Kulmo žemė atiteko Lenkijai. Nuo 1772 m. priklausė Prūsijai, o Versalio taikos sutartimi (1919 06 28) grąžinta Lenkijai ir įeina į Torūnės vaivadiją.