Home / Sąvokos / L / Laikinoji komisija

Laikinoji komisija

Vilniaus laikinoji archeologinė komisija. Grafo Eustachijaus Tiškevičiaus iniciatyva įkurta archeologijos mokslo institucija, kurios steigimo dokumentus 1855 05 11 pasirašė imperatorius Aleksandras II. Veiklos pradžioje komisijoje dirbo 15 tikrųjų narių, 9 nariai bendradarbiai, 18 narių rėmėjų ir 8 garbės nariai. Komisijos tikslas – rūpintis Senienų muziejumi, skelbti tyrinėjimų medžiagą, globoti archeologijos paminklus, atlikti jų registraciją, surinkti žinias apie privačias archeologines kolekcijas ir bibliotekas, senų aktų archyvus,paveiklsų galerijas ir kitas muziejines vertybes. Po 1863 m. sukilimo Archeologijos komisijos ir Senienų muziejaus veikla nutrūko.