Home / Sąvokos / L / Leksikografija

Leksikografija

Kalbotyros šaka, apimanti žodynų kūrimo praktiką ir teoriją. Praktinės leksikografijos užuomazga – nesuprantamų žodžių reikšmės aiškinimas rankraščiuose. Teorinė leksikografija nustato žodynų tipus (pvz., aiškinamieji, dvikalbiai ir t. t.), antraštinių žodžių atrankos kriterijus, išdėstymo tvarką (abėcėlinė, lizdinė, teminė) ir kitus žodynų sudarymo principus. Lietuvių praktinės leksikografijos užuomazgos yra vadinamosios glosos J. Bretkūno, M. Daukšos raštų (XVI a.) paraštėse. Pirmasis žodynas yra K. Sirvydo trikalbis (lenkų, lotynų, lietuvių kalbų) žodynas „Dictionarum trium linguarum“ (1620).