Home / Sąvokos / L / Lenkija

Lenkija

Lenkija. Centrinės Europos valstybė prie Baltijos jūros, pietinė Lietuvos kaimynė. Sostinė Varšuva. Lenkijos valstybė susikūrė X a. pabaigoje. 1025 m. tapo karalyste. 1569 m. Liublino unija susivienijusi su Lietuva sudarė Respublikos valstybę. Po III Respublikos padalijimo 1795 m. Lenkija prarado valstybingumą. Didžioji jos dalis atiteko Rusijai,dalis žemių – Austrijai, vakarinės vaivadijos, Silezija ir Pamarys – Prūsijai. 1918 m. Lenkija tapo nepriklausoma respublika, kurią 1939 m. okupavo ir pasidalino Vokietija ir SSRS. Po II pasaulinio karo Lenkija tapo socialistine valstybe. Socialistinė santvarka čia žlugo 9 dešimtmečio pabaigoje. 1989 m. Lenkijoje įvyko laisvi demokratiški rinkimai.