Home / Sąvokos / L / Lietuvių dailės draugija

Lietuvių dailės draugija

Lietuvių dailės draugija. Lietuvos dailininkų ir kultūros veikėjų organizacija. įsteigta 1907 09 02 Kaune. Steigėjai buvo Petras Rimša, Antanas žmuidzinavičius, Anatnas Jaroševičius. Draugija vienijo ir rėmė dailininkus, rengė parodas, konkursus, leido dailės leidinius, rinko liaudies dailės kūrinius. Dėl Pirmojo pasaulinio karo draugijos veikla nutrūko. Ji atnaujinta 1926 metais. Draugija panaikinta 1940 metais.