Home / Sąvokos / L / Lietuvių mokslo draugija

Lietuvių mokslo draugija

Lietuvių mokslo draugija. 1907–40 m. veikusi mokslo, švietimo ir kultūros draugija. įvairių mokslo šakų požiūriu tyrė su Lietuva susijusias problemas, rinko tautosaką, liaudies meną, archeologinius radinius, rankraščius, lietuviškus spaudinius, geologijos, biologijos ir zoologijos eksponatus, leido mokslo leidinius, vadovėlius, rengė paskaitas, rūpinosi istorijos paminklų apsauga. Draugijai priklausė Juozas Balčikonis, Jonas Basanavičius (ilgametis draugijos pirmininkas), Kazimieras Būga, Liudas Gira, Jonas Jablonskis, Jonas Vileišis, Juozas Tumas-Vaižgantas, žemaitė ir kiti. Lietuvos mokslo bei kultūros veikėjai, užsienio mokslininkai lituanistai. 1941 m. draugijos veiklą perėmė Mokslų akademija.