Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / L / Lietuvos–Rusijos sutartis

Lietuvos–Rusijos sutartis

1920 m. sutartis, 1920 m. Lietuvos-Rusijos taikos sutartis. Pasirašyta 1920 07 12. šia sutartimi sovietų Rusija pripažino Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi, įsipareigojo sumokėti Lietuvai už padarytus nuostolius, grąžinti archyvus.