Home / Sąvokos / L / Lietuvos Taryba

Lietuvos Taryba

Lietuvos Taryba. Lietuvos valstybės kūrimo organas 1917–1920 m. Lietuvos Taryba buvo išrinkta 1917 09 21 Vilniaus konferencijos metu. Iki 1918 02 16 vadinosi Lietuvos krašto taryba. Iš pradžių Lietuvos Tarybą sudarė 20 žmonių – daugiausia krikščionių demokratų ir Lietuvių tautos pažangos partijos atstovų, buvo ir socialdemokratų bei liaudininkų. 1919 m. rudenį Lietuvos Tarybą sudarė jau 40 narių. 1917 09 24 buvo išrinktas Lietuvos Tarybos prezidiumas. Tarybos pirmininku tapo Antanas Smetona, 1919 04 04 jį pakeitė Stasys šilingas. 1917 12 11 Lietuvos Taryba priėmė nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo ir pažadėjo, kad Lietuva susisies sąjunginiais ryšiais su Vokietija. Tačiau pasikeitus tarptautinei situacijai nutarta dar kartą paskelbti Lietuvą nepriklausoma valstybe. 1918 02 16 Taryba paskelbė apie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ir pasivadino Lietuvos valstybės taryba. 1918 07 11 Taryba išrinko Lietuvos karaliumi Viurtembergo kunigaikštį Vilhelmą fon Urachą. Protestuodami prieš tai, iš Lietuvos Tarybos pasitraukė socialdemokratai 1919 11 02 Lietuvos Taryba priėmė laikinąją Lietuvos konstituciją, pagal kurią Taryba ir jos prezidiumas tapo laikinais aukščiausiais valstybinės valdžios organais. 1919 04 04 buvo išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentas, kuriam Lietuvos Taryba perdavė savo prezidiumo funkcijas. Lietuvos Taryba baigė savo veiklą 1920 05 15, sušaukus Steigiamąjį seimą.