Home / Sąvokos / L / Lietuvos valstiečių sąjunga

Lietuvos valstiečių sąjunga

Lietuvos valstiečių sąjunga. Valstiečių politinė partija, veikusi 1905–15 ir 1918–22 m. įsteigta 1905 12 05 Vilniuje. Steigėjais buvo Juozas Gabrys-Paršaitis, Ernestas Galvanauskas, Petras Ruseckas. Leido laikraštį „Lietuvos ūkininkas“. Pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę, valstiečių gyvenimo pagerinimą, žemės suteikimą bežemiams ir mažažemiams.