Home / Sąvokos / L / Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas

Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas

Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas. 1. Aukščiausiasis LDK teismas, veikęs 1581–1795 m., žemesniųjų teismų išspręstų bylų apeliacinė instancija. Nagrinėjo žemesniųjų teismų teisėjų, pareigūnų tarnybinių nusižengimų bylas. Narius rinko apskričių bajorų seimeliai. Prijungus Lietuvą prie Rusijos, 1797 m. vietoj Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo buvo įsteigtas Lietuvos Vyriausiasis Teismas. 2. Lietuvos Respublikos aukščiausiasis teismo organas.