Home / Sąvokos / L / Liubomirskio rokošas

Liubomirskio rokošas

Liubomirskio rokošas. 1666 m. prieš Lenkijos karalių Joną Kazimierą Vazą Lenkijos lauko etmono J. Liubomirskio organizuotas maištas. Liubomirskis vadovavo daugelio Lenkijos didikų ir bajorų opozicijai prieš karaliaus valdžios stiprinimą. Pasitraukęs į emigraciją, Austrijos ir Prūsijos lėšomis samdytos kariuomenės ir dalies Lenkijos samdinių remiamas Liubomirskis įsiveržė į Lenkiją. 1666 m. pradėjo atvirą maištą (rokošą). 1666 m. ties Matvi (Matwi) sumušė karaliaus pajėgas, bet netrukus susitaikė su Jonu Kazimieru (Liubomirskį nustojo remti Austrija ir Brandenburgas). Jonas Kazimieras buvo priverstas atsisakyti planuotų reformų.