Home / Sąvokos / L / Liuteronai

Liuteronai

Liuteronai (evangelikai liuteronai). Protestantų atšaka, atsiradusi XVI a. Vokietijoje kaip M. Liuterio pasekėjai. Reformacijos pradininkai. Lietuvoje ėmė veikti apie 1536 metus. Stengėsi mažinti bažnyčios turtus, decentralizuoti valdymą. Pirmaisiais lietuvių liuteronais buvo A. Kulvietis, S. Rapolionis, J. Zablockis, M. Mažvydas. 1542 m., uždarius A. Kulviečio mokyklą Vilniuje, daugelis jų buvo priversti emigruoti į Karaliaučių, kur tapo pirmaisiais 1544 m. įkurto Karaliaučiaus universiteto profesoriais (S. Rapolionis, A. Kulvietis). Pastarieji buvo ir pirmosios Mažvydo parengtos bei išleistos lietuviškos knygos bendradarbiai ir vertėjai. Naujas liuteronizmo pakilimas Lietuvoje prasidėjo apie 1555 m. Vilniuje, Kaune, vėliau Biržuose, Kėdainiuose. Vienas iš žymiausių veikėjų buvo Vaclovas Agripa. Prūsijoje nuo 1525 m. liuteronizmas – oficiali valstybės religija. Iki XX a. ji vyravo ir Mažojoje Lietuvoje.