Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / L / Luomai

Luomai

Luomai. Ikikapitalistinės visuomenės socialinės grupės, turinčios paveldimas, įstatymo ar papročių nustatytas teises ir pareigas. Luomų uždarumą sąlygojo privilegijų ir pareigų paveldimumas. Priklausymas dvasininkų luomui nebuvo paveldimas. LDK buvo du privilegijuoti luomai: bajorų arba šlėktų (susidarė XIV a. pab.–XVI a.) ir katalikų dvasininkų (nuo 1387). Miestiečiai ir valstiečiai buvo nepilnateisiai prievoliniai luomai.