Home / Sąvokos / M / Margas

Margas

Margas. Europos šalių žemės ploto matavimo vienetas, LDK lygus 0,71 ha. Iš pradžių atitiko plotą, kurį vienas žmogus galėjo suarti ar nupjauti nuo ryto iki pietų. Lietuvoje imtas naudoti per Valakų reformą XVI a. viduryje. Mažojoje Lietuvoje margo dydis buvo 0,25–0,56 ha. Užnemunėje nuo 1819 m. paplito lenkiškasis margas (0,56 ha).