Home / Sąvokos / M / Marienburgas

Marienburgas

Marienburgas, Malborkas. Dabartinės Lenkijos šiaurėje, Elbliongo vaivadijoje 1274 m. kryžiuočių įkurtas miestas – teokratinės kryžiuočių valstybės sostinė. Prūsų žemėje, Pamedėje, XIII–XIV a. buvo pastatyta gotikinė Aukštutinė pilis. 1399 m. buvo užbaigta vėlyvosios gotikos stiliaus Vidurinė pilis su Karališkaja sale ir žemutinė pilis. 1309–1457 m. Marienburgas buvo Kryžiuočių ordino sostinė, didžiojo magistro būstinė. čia 1361 m. buvo kalintas Kęstutis. Po 1410 m. žalgirio mūšio pilį apgulė LDK ir Lenkijos kariuomenės, bet neįstengė paimti. 1446 m. Marienburgas buvo prijungtas prie Lenkijos, o 1722 m. – prie Prūsijos.