Home / Sąvokos / M / Maršalas

Maršalas

Maršalas (maršalka). 1. XV–XVIII a. LDK aukšto rango centrinės valdžios pareigūnas. XV a. I pusėje – XVI a. pabaigoje mažesnės svarbos funkcijas vykdė keli valdovo maršalai. Maršalų valdžios ženklas buvo lazda. Iki Liublino unijos visi maršalai buvo LDK Ponų tarybos nariai; nuo 1569 m. didysis ir dvaro maršalai – Respublikos senatoriai.2. XV a. II pusės – 1566 m. LDK didžiojo kunigaikščio vietininkas Voluinėje. 3. LDK bajorų atstovaujamų institucijų (seimų, konfederacijų), teismo organų (Vyriausiojo tribunolo) pirmininkas. 4. 1566–1795 m. LDK bajorų renkamas vyriausias apskrities (pavieto) pareigūnas. Pirmininkavo bajorų seimeliams. Karo metu, paskelbus visuotinį šaukimą, privalėjo atvesti apskrities bajorus į kariuomenės telkimo vietą.