Home / Sąvokos / M / Masalskiai

Masalskiai

Masalskiai. LDK ir Rusijos bajorų giminė. Save kildino iš Riurikaičių, giminystės ryšiais siejosi su Algirdaičiais. Jie turėjo kunigaikščių titulą. žymesnės reikšmės politiniame Lietuvos gyvenime Masalskiai turėjo tik XVIII a. II pusėje (vyskupas Ignacas Masalskis).