Home / Sąvokos / M / Matriarchatas

Matriarchatas

Matriarchatas. Pirmykštės visuomenės organizavimosi forma, kai visuomeninį gyvenimą tvarko moterys, giminystė ir paveldėjimas vedami motinos linija.