Home / Sąvokos / M / Mazovija

Mazovija

Mazovija. Istorinė Lenkijos sritis Vyslos vidurupio baseine. Apytikriai sutampa su dabartinėmis Lodzės, Skernevicų, Plocko, Varšuvos, Cechanovo, Lomžos vaivadijomis. Srities centru buvo Plockas. Nuo X a. pradžios Mazoviją įėjo į Lenkijos valstybės sudėtį. XII a. viduryje suskilo į smulkias kunigaikštystes, tačiau buvo įjungtos į Lenkijos karalystę.