Home / Sąvokos / M / Mečetė

Mečetė

Mečetė. Musulmonų šventykla. Turi maldų salę (haramą), sakyklą (minbarą), pakylą (daką), nuo kurios skaitomas Koranas. šalia mečetės dažnai statomas (kai kada sujungiamas su mečete) minaretas. Pastato tipas susiformavo VII–VIII a. Mažosios Azijos šalyse. Lietuvoje mečetes pradėta statyti nuo XV a. Trakų, Alytaus, Vilniaus, Kauno ir kituose rajonuose (daugelis mečečių neišliko).