Home / Sąvokos / M / Medininkų mūšis

Medininkų mūšis

Medininkų mūšis. 1320 07 27 netoli Medininkų (dabartinių Varnių) įvykęs mūšis tarp Kryžiuočių ordino ir Medininkų žemės žemaičių kariuomenių. Kryžiuočių kariuomenė – 40 riterių, Klaipėdos įgulos kariai, sembų vitingai – vadovaujama Ordino maršalo Henriko Plockės užpuolė Medininkų žemę. Dalis kryžiuočių pasklido plėšti apylinkių. žemaičiai netikėtai smogė jų pagrindinėms jėgoms. žuvo maršalas, 29 riteriai, daug vitingų. į nelaisvę buvo paimtas Sembos fogtas Gerardas Rudė. Medininkų mūšis sustabdė Kryžiuočių ordino puolimus į Medininkų žemę iki pat Gedimino sudarytų su kryžiuočiais paliaubų 1324–1328 m.