Home / Sąvokos / M / Melniko aktas

Melniko aktas

Melniko aktas. LDK ir Lenkijos karalystės aktas, sudarytas 1501 10 03 Piotrkove, o 1501 11 23 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro ir keliolikos LDK Ponų tarybos narių patvirtintas Melnike (Bialystoko vaivadija). šiuo aktu deklaruota, kad Lenkijos karalystė ir LDK susijungia į vieną valstybę, kurią valdo bendrai išrinktas karalius. Aleksandras sutiko, kad būtų šaukiamas bendras seimas, būtų viena kariuomenė ir vieninga pinigų sistema. 1501 m. Melniko aktas turėjo pajungti LDK naujiems Jogailaičių dinastiniams planams. įgyvendinti šios užduoties Aleksandrui taip ir nepavyko. Melniko susitarimą parėmė tik nedidelė grupė Lietuvos politikų. Jis niekada nebuvo LDK seimo patvirtintas ir liko tik politinė deklaracija. Daugelis Ponų tarybos narių ir bajorai 1505 m. LDK Bresto seime atmetė šią valstybės savarankiškumą ribojusią sutartį.