Home / Sąvokos / M / Migracinė teorija

Migracinė teorija

Migracinė baltų kilmės teorija. Atsirado 1872 m. Jos pradininkas K. Grevingkas (1819–1887) įrodinėjo, kad pirmieji Lietuvos gyventojai buvę finougrai. Lietuvių protėviai čia pasirodę tik V–VI a. po Kr.