Home / Sąvokos / M / Mindelis

Mindelis

Mindelis (pagal Dunojaus intako Mindelio pavadinimą). Kvartero ledynmetis, prasidėjęs maždaug prieš 500 tūkstm. ir trukęs apie 100 tūkstm.