Home / Sąvokos / M / Mitologija

Mitologija

Mitologija (mitų aiškinimas). Susisteminta mitų visuma, sudaranti religinės sistemos pagrindą. Tai taip pat mokslas, tiriantis mitus, jų esmę, kilmę ir reikšmę kultūrai.