Home / Sąvokos / M / Molotovo-Ribentropo paktas

Molotovo-Ribentropo paktas

Molotovo-Ribentropo paktas. SSRS ir hitlerinės Vokietijos nepuolimo sutartis, pasirašyta 1939 08 23. Prie sutarties buvęs slaptas protokolas nustatė abiejų valstybių įtakos sferas Rytų Europoje. Pagal šį paktą Vokietija gavo veiksmų laisvę Lietuvoje, o SSRS – Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Besarabijoje. 1939 09 28 protokolas papildytas sutartimi, kuria SSRS pripažino Vokietijai jos okupuotas Lenkijos žemes iki Bugo upės. Už tai vokiečiai atidavė SSRS Lietuvą.