O

Oberostas

Oberostas. 1915 m. Vokietijos okupuotose Pabaltijo žemėse sudarytas administracinis vienetas. Apėmė Lietuvą be Klaipėdos krašto, Pietų Latviją iki Dauguvos, dalį Vakarų Baltarusijos ir šiaurės Rytų Lenkijos. Turėjo savo karinius valdininkus, pinigus (ostma...

Obskurantizmas

Obskurantizmas. Tamsuoliškumas, atgyvenusios pažiūros, pažangos baimė.

Ochra

Ochra (kraujas). Raudoni (hematitas) arba geltoni (limonitas) gamtoje randami geležies junginiai. Jie vartoti kaip dažai, kuriais paleolite arba mezolite dažnai apibarstydavo mirusiuosius. Taip pat vartoti uolų tapyboje.

Odisėjas

Odisėjas. Graikiškai „Odysseus“. Legendinis senovės graikų mitologijos herojus, graikų Itakės karalius. Grįždamas iš Trojos karo, patyrė gausybę neįtikėtinų nuotykių, kuriuos aprašė Homeras „Odisėjoje“.

Oginskiai

Oginskiai. XV a. pab. – XIX a. pr. Lietuvos didikų ir kunigaikščių (nuo 1783) giminė. Svarbiausios valdos žemaitijoje ir Baltarusijoje. XVII a. buvo stačiatikiai, vėliau perėjo į katalikybę. Nuo XVII a. pab. darė didelę įtaką politiniam ir kultūriniam L...

Oktoeteridė

Oktoeteridė (aštuoni). Ciklas, lygus aštuoneriems atogrąžiniams metams, penkiems Veneros ciklams ir 99 Mėnulio sideriniams metams. Iš viso jį sudaro 2922 paros. šiuo ciklu buvo grindžiama laiko skaičiavimo sistema, kurią vartojo graikai VI a. pr. Kr.–...

Okupacija

Okupacija. Padėtis, kai prievarta laikinai užgrobiama svetimos valstybės teritorija.

Olelkaičiai

Olelkaičiai (Olelkaičių maištas), Gediminaičių dinastijos Slucko kunigaikščių giminė. Stačiatikiai ir stačiatikybės globėjai, Ponų tarybos nariai. XVI a. pagal valdų didumą tarp LDK didikų užėmė ketvirtą vietą. Po Liublino unijos (1569) Olelkaičių reik...

Oligarchija

Oligarchija. Valdymo forma, kai valstybės valdžia priklauso nedidelei dažniausiai ekonomiškai galingiausių žmonių grupei. šį terminą pirmieji panaudojo Aristotelis, Platonas.

Olivos taika

Olivos taika. 1660 05 03 Respublikos ir švedijos taikos sutartis, pasirašyta Olyvos (dab. Gdansko dalis) vienuolyne. Ja baigtas 1655–1660 m. šiaurės karas. Respublikos valdovas Jonas Kazimieras atsisakė pretenzijų į švedijos karaliaus sostą. Respublika...

Opozicija

Opozicija. 1. Savo pažiūrų ar politikos priešpriešinimas kitai politikai. 2. Partija ar grupė, nesutinkanti su daugumos nuomone ar valdžioje esančios partijos politika.

Ordinacija

Ordinacija. Nedaloma didikų giminės valda, kurią paveldėdavo vyriausieji sūnūs.

Ordinarija

Ordinarija. 1. Darbo užmokestis natūra, mokėtas daugiausia dvarų ir didelių valstiečių ūkių nuolatiniams (metiniams) darbininkams, kumečiams. Sudarė dirbamos žemės, ganyklos sklypas, pašaras, butas, grūdai, kiti produktai, kartais net ir negaminami ūky...

Orinjako epocha

Orinjako epocha. Penktasis senojo akmens amžiaus laikotarpis (nuo 40000–35000 iki 19000 m. pr. Kr.).

Ornamentas

Ornamentas (papuošalas). Puošybinis dailės ir architektūros elementas; raštas, sudarytas iš ritmiškai pasikartojančių geometrinių ar vaizdinių figūrų.

Oršos mūšis

Oršos mūšis. 1514 09 08 LDK ir Maskvos mūšis. Apie 30 tūkstančių LDK karių, vadovaujamų K. Ostrogiškio puolė I. čeliadino vadovaujamą 80 tūkstančių rusų kariuomenę. Geriau ginkluota ir manevringesnė LDK kariuomenė sutriuškino rusus. žuvo apie 30 tūkstanč...

Osmanų imperija

Osmanų imperija. Turkų sultonų Osmanų užkariavimais (daugiausia XV–XVI a.) sukurta imperija, gyvavusi iki Pirmojo pasaulinio karo.

Ostrogiškiai

Ostrogiškiai. XIV–XVII a. pr. LDK bajorų ir didikų giminė. Kilę iš Pinsko ir Turovo dalinių kunigaikščių. Giminės pradininkas Danielius XIV a. viduryje rėmė LDK kovą su Lenkija dėl Volynės ir Haličo. Mirus Konstantino Vosyliaus Ostrogiškio sūnui Jonušui (1554...