Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / O / Oberostas

Oberostas

Oberostas. 1915 m. Vokietijos okupuotose Pabaltijo žemėse sudarytas administracinis vienetas. Apėmė Lietuvą be Klaipėdos krašto, Pietų Latviją iki Dauguvos, dalį Vakarų Baltarusijos ir šiaurės Rytų Lenkijos. Turėjo savo karinius valdininkus, pinigus (ostmarkę). Oberostui vadovavo Vokietijos Rytų fronto vadovybė. Buvo suskirstytas į šešias sritis: Bialistoko, Gardino, Kuršo, Lietuvos, Suvalkų, Vilniaus. Oberostas likviduotas po 1918 m. liepos mėnesį.