Home / Sąvokos / O / Oginskiai

Oginskiai

Oginskiai. XV a. pab. – XIX a. pr. Lietuvos didikų ir kunigaikščių (nuo 1783) giminė. Svarbiausios valdos žemaitijoje ir Baltarusijoje. XVII a. buvo stačiatikiai, vėliau perėjo į katalikybę. Nuo XVII a. pab. darė didelę įtaką politiniam ir kultūriniam Lietuvos gyvenimui. Nuo XVI a. iš Oginskių buvo po vieną kanclerį, LDK didįjį maršalką, LDK iždininką. Buvo 3 etmonai, 9 vaivados, 10 kaštelionų, 5 Lietuvos Vyriausiojo tribunolo pirmininkai, 1 žemaitijos seniūnas, 2 kompozitoriai.