Home / Sąvokos / O / Okupacija

Okupacija

Okupacija. Padėtis, kai prievarta laikinai užgrobiama svetimos valstybės teritorija.