Home / Sąvokos / O / Olelkaičiai

Olelkaičiai

Olelkaičiai (Olelkaičių maištas), Gediminaičių dinastijos Slucko kunigaikščių giminė. Stačiatikiai ir stačiatikybės globėjai, Ponų tarybos nariai. XVI a. pagal valdų didumą tarp LDK didikų užėmė ketvirtą vietą. Po Liublino unijos (1569) Olelkaičių reikšmė smuko. Simonas Olelkaitis 1454, 1456 ir 1461 m. buvo dalies LDK didikų kandidatu į Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą vietoje Kazimiero Jogailaičio. Mykolas Olelkaitis (mirė 1481 08 30) su Jonu Alšėniškiu, Fiodoru Belskiu buvo sudaręs sąmokslą nužudyti Kazimierą Jogailaitį. Nubaustas mirties bausme. Paskutinis Olelkaičių vyriškos giminės palikuonis Jurgis III mirė 1586 05 06. Jo dukteriai Sofijai 1600 10 01 ištekėjus už Jonušo Radvilos Olelkaičių valdos atiteko Radviloms.