Home / Sąvokos / P / Pabaisko mūšis

Pabaisko mūšis

Pabaisko mūšis, šventosios mūšis, Ukmergės mūšis. 1435 09 01 įvykęs mūšis tarp pretendentų į Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą žygimanto Kęstutaičio ir švitrigailos kariuomenių (manoma, kad abi turėjo po maždaug 15 000 žmonių). įvyko prie žirnajų ežero ir iš jo ištekančio žirnajos upelio (apie 10 km į pietus nuo Ukmergės). švitrigailos kariuomenę sudarė daugiausia jo šalininkai iš LDK rytų žemių, jį rėmė Livonijos ordino karių dalys. žygimanto kariuomenė buvo sudaryta daugiausia iš Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos gyventojų, ją rėmė karių dalis iš Lenkijos (vadas Jokūbas Kobilinskis), kurios ponai stojo prieš griežtą LDK savarankiškumo gynėją švitrigailą. žygimanto kariuomenei, Lietuvos metraščių žiniomis, vadovavo jo sūnus Mykolas. Auštant švitrigailos pajėgos nuo vakarinės ežero pusės ėmė trauktis Ukmergės link. Pastebėjusi šį manevrą, žygimanto kariuomenė, stovėjusi kitoje ežero pusėje, įsiveržė į švitrigailos kariuomenės vidurį, suskaldė ją į dvi dalis ir sumušė. Ordino magistras Frankė Kerskorlas žuvo, švitrigaila pabėgo į Polocką. 42 kunigaikščiai, švitrigailos šalininkai, pateko į nelaisvę. Mūšiu iš esmės baigėsi vidaus karas, prasidėjęs 1432 m., žygimanto šalininkams pašalinus švitrigailą iš didžiojo kunigaikščio sosto. Buvo suduotas smarkus smūgis Livonijos ordinui.