Home / Sąvokos / P / Pacai

Pacai

Pacai (Pacevičiai). XV a. vid.–XIX a. I pusės Lietuvos bajorų ir didikų giminė. Svarbiausios valdos buvo Lydos, Gardino apskrityse. Pacai kovojo dėl LDK savarankiškumo. Susilpnėjus Radvilų galiai, XVII a. II pusėje jie tapo įtakingiausia LDK gimine po Sapiegų. Nuo XVI a. iš Pacų giminės buvo po vieną kanclerį, pakanclerį, LDK rūmų maršalką, iždininką ir etmoną, 8 vaivados, 10 kaštelionų, 5 vyskupai.