Home / Sąvokos / P / Pagonis

Pagonis

Pagonis (kaimietis). žmogus, išpažįstantis pagoniškąjį tikėjimą, kurio pagrindą sudaro kosminė tvarka. Visa, kas būdinga žmogui, čia prilyginama gamtiškumui.