Home / Sąvokos / P / Pagudė

Pagudė

Pagudė, pagudėnai. Prūsų gentis, gyvenusi Pagudėje, tarp Nogato (Vyslos atšaka) žemupio ir Pasargės vidurupio. Gentiniai ryšiai juos siejo su bartais. IX a. svarbiausias prekybos centras buvo Trusas. Apie 1237–1238 m. juos pavergė kryžiuočiai. Pagudėnai dalyvavo Pirmajame prūsų sukilime prieš kryžiuočius (kovėsi nuo 1243 iki 1251 m.).Nuo pat pradžios dalyvavo Didžiajame prūsų sukilime (Pagudėnų vadas – Auktuma). Dar buvo sukilę 1276–1277 ir 1286 metais. Vėliau kai kurie pasitraukė į Lietuvą. Pagudėnai išliko iki XVI a., paskui asimiliavosi su vokiečiais ir lenkais.