Home / Sąvokos / P / Pakamario teismas

Pakamario teismas

Pakamario teismas. XVI–XVIII a. LDK teismo organas, sprendęs žemės bylas, žemės dalijimąsi tarp įpėdinių. Bylas sprendė pakamaris, turėjęs teisę sau į pagalbą menkesnėms byloms spręsti pasikviesti 2 kamarninkus. Pakamario teismų, rezidavusių pavietuose, pareigūnus iki gyvos galvos rinkdavo iš savo tarpo visi pavieto bajorai, susirinkę į seimelį.