Home / Sąvokos / P / Palenkė

Palenkė

Palenkė. Lenkijos ir LDK istorinė sritis. Apėmė vakarų Bugo vidurupio ir jo intako Narevo aukštupio žemes. Palenkės šiaurėje iki XIII a. gyveno jotvingiai. X a. pab.–XI a. pr. priklausė Lenkijai, nuo XI a. antrojo dešimtmečio – Kijevo Rusiai. XIV a. I ketvirtyje buvo prijungta prie LDK. Iš visų LDK žemių XVI a. buvo tankiausiai gyvenama. 1569 m. prijungta prie Lenkijos.