Home / Sąvokos / P / Paralelizmas

Paralelizmas

Paralelizmas. žmogaus gyvenimo įvykių ir gamtos reiškinių palyginimas, būdingas lietuvių ir kitų archajiškų kultūrų tautosakai.