Home / Sąvokos / P / Parapija

Parapija

Parapija. Mažiausias krikščionių bažnyčių (katalikų, sentikių, stačiatikių, evangelikų, baptistų, sekmininkų) administracinis teritorinis padalinys. Pirmosios katalikų parapijos Lietuvoje įsteigtos XIV a. pab.–XV a. pr. Vilniuje, Medininkuose ir kitur. Parapijų sistema susidarė XVII amžiuje. Parapijai vadovauja klebonas. Prie parapijų buvo steigiamos kapinės, mokyklos, prieglaudos. Lietuviškų katalikų parapijų yra JAV, Kanadoje, Argentinoje ir kitose užsienio šalyse.